KÜSI PAKKUMIST

KUIDAS SAAME KASULIKUD OLLA

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või info saatke kindlustus@optimal.ee   ning me saame juba Sulle edaspidi paljudes küsimustes nõuga abiks olla, maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.

Miks sõlmida liikluskindlustuse leping meie kaudu?

Kindlasti on abi soodsama lepingu leidmisel, kuid meie anname Sulle lisaks kindlustunde, et kui midagi ootamatult juhtub, saate helistada meie kliendina kohe meile.

Õnnetuse hetkel on inimesed tavapäraselt kerges afektiseisundis, sõltub juhtumi raskusastmest. Praktika on näidanud, et just ootamatu olukord, mis vajab kiiret nõu ja lahendust, tekitab kindlustusvõtjates hilisemaid menetlusprobleeme juhul, kui on jäädud oma küsimustes üksi. Samuti need nõuanded, mis on jäänud pealiskaudseks ehk nõuandja ei ole saanud aru kindlustusvõtja ootuspärasest õiguslikust tagajärjest.

Seega läbi kommunikatsiooni minimeerime negatiivset õiguslikku tagajärge ja pakume võimalust helistada igal hetkel, kui abi on kõige rohkem vaja!

Kui ostate liikluskindlustuse interneti kaudu ja suhtlete arvutiga, siis kindlustusõiguslik probleem so kommunikatsiooniprobleem jääb õhku?!

See tähendab, et meie kliendisuhtest on saanud lähedane kontakt ja seda mitte arvuti, vaid subjektiivselt meie spetsialisti näol! Seega on tekkinud otsekontakt kellele kohe helistada ka näiteks reede õhtul, laupäeval või just siis, kui abi on kõige rohkem vaja!

Liikluskindlustuse leping tuleb sõlmida igale sõidukile nii eraisiku, kui ka ärikliendi, mis on ARKis arvel ja osaleb liikluses kogu Eesti territooriumil sh nii teeliikluses, kui maastikul.

Liikluskindlustus on oma olemuselt vastutuskindlustuse leping ja aitab juhul, kui olete oma liiklusvahendiga tekitanud kolmandatele isikutele ning varale ootamatu kahju. Tähelepanelik tuleb olla ka välistuste osas sest vastutuskindlustuse põhimõtete ja lepingu tingimuste kohaselt ei korvata iseenda(le) sh pereliikmete(le) tekitatud kahju.

Liikluskindlustuse sõlmimise kohutus tuleneb hetkel kehtivast Liikluskindlustuse seadusest § 3 lg1,2,3alusel.

Liiklusseadusest § 33 lg9 ja § 81 ja § 262 lg7 sätestab, et liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustuskohustusega hõlmatud sellise sõiduki liikluses kasutamise korral, millel ei ole kohustuslikku liikluskindlustust või automaatset liikluskindlustust, määratakse hoiatustrahv.

Seega tasub olla tähelepanelik, et liigeldes oleks olemas kehtiv liikluskindlustuse leping.

Oluliselt mugavam ja turvalisem viis kuidas liikluskindlustuse lepingu õigeaegset pikendamist mitte ära unustada on nii, et saadate meile oma sõiduki andmed ja sõlmite meie kaudu vajaliku ja sobivate tingimuste ning hinnaga lepingu.

Nii saate olla edaspidi kindlad, et selle lepingu lõppemisel tuletame õigeaegselt meelde ja saadame e-postiga uue võrdlevate seltside pakkumused ning pikendame kindlustusvõtja soovil sobiva uue lepingu. Seega siis ei pea te kindlustusvõtjana ise lepingu lõppemist pidevalt meeles pidama ja pikendamise kohustus on juba meie töö.

LIIKLUSSEADSUS (RT I, 30.12.2015, 27) kehiv redaktsioon asub siin

Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded. Samuti Käesolev seadus reguleerib ka maastikusõidukite maastikul liiklemist. Käesolev seadus laieneb Eesti territooriumil viibivale välismaalasest liiklejale ja välismaal registreeritud sõidukile.

LIIKLUSKINDLUSTUSE SEADUS (RT I, 17.12.2015, 50) kehtiv redaktsioon asub siin

Käesoleva seadusega reguleeritakse sõidukiga kahju tekitamisest tuleneva tsiviilvastutuse kohustuslikku kindlustust (edaspidi kohustuslik liikluskindlustus), kindlustamata sõidukile rakenduvat sundkindlustust (edaspidi automaatne liikluskindlustus) ja vastutust kindlustamata sõiduki juhtimise eest.