KÜSI PAKKUMIST

kuidas saame kasulikud olla

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik mis Sulle on kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või täitke ära Metsakindlustuse avaldus  ja saatke kindlustus@optimal.ee 

Kuidas saame meie kindlustusriski hinnates Sulle kasulikud olla

Meie kaudu kindlustusriski hinnates arvestame sündmuse toimumise tõenäosust ehk Eestis toimuvaid erinevaid sündmusi st kahjude praktikat ning kahju iseloomu ehk kui suure tõenäosusega võib kõiki elulisi asjaolusi arvestades (nii subjektiivses kui objektiivses mõttes) ootamatu sündmus ilmenda.

Seega kindlustusriski hinnates saame soovitada enim sobivaimate tingimustega seltsi lepingule ja viidata ka kindustamata alale. See on aga ülioluline teada, sest just kindlustamata ala on see, mis tekitab enim vaidlusi Kindlustusvõtjate ja Kindlustusseltside vahel. Ehk Kindlustusvõtja arvab, et juhutm peaks olema lepinguga kindlustatud, aga Kindlustusselts viitb selle juhtumi välistustele.

Seetõttu on kõikide kindlustusliikide korral täna kindlasti väga oluline süveneda enne lepingu sõlmimist kindlustustingimustesse, piirangutesse ja välistustesse.

Metsakindlustus kindlustatakse maakorralduse alusel metsamaaks määratud ja kinnistusraamatusse kantud maal kasvav mets ning sealt saadud metsamaterjal järgnevate riskide vastu:

  • tulekahju
  • torm
  • lumi
  • rahe
  • külmakahjud
  • kahjurid, haigused ja ulukid

Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus märgitud kasvava metsa ja metsamaterjali asukoht vastavalt metsade majandamise kavale.