KASULIK TEADA

 

 

 
Optimal Kindlustusmaakler Oš_EST
Optimal Kindlustusmaakler Oš_ENG
 
EUROOPA LIIDU ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE INFO GDPR

Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR – (General Data Protection Regulation) hakkas kehtima 2018. aasta 25. maist.

GDPR on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv ning vastuolud Eesti seadustega ei takista selle rakendamist.

uudised   


Kas teadsite, et tasuta autoabi või puksiirabi teenuse tellimise korral, tuleb helistada kindlasti vastavalt iga seltsi koostööpartneri konkreetsele telefoninumbrile!  

Juhul kui helistate esimesele ettejuhtuvale autoabile võib juhtuda, et selts tekkinud lisakulu ei hüvita.

Vaata tasuta 24h seltside telefon siin


Kas teatsite, et Eesti Liikluskindlustuse Fonf (LKF) hüvitab lisaks liikluskindlustuse juhtumitele ka neid ootamatuid sündmusi: siin


Tähelepanekuid

Vastavalt tuleohutuse seadusele peab kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme puhastama korra aastas kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.Hea uudis Optimal Kindlustusmaakler klientidele!
Tuletame meelde, et kui olete sõlminud meie kaudu kindlustuslepingu on võimalik saada selle sama kindlustuslepingu raames tasuta õigusalast abi! 

Helistage sündmuskohalt meile tel +372 656 2816 või saatke teade 24/7  kahjuabi@optimal.ee

Kes Te ei ole veel meie klient, ei maksa muretseda. Kliendiks on väga lihtne saada, kui sõlmite meie kaudu ükskõik mis liiki kindlustuslepingu, kaasneb selle kindlustusliigi osas ka õigusalane abi! 


Remonttööde ajaks TASUTA asendusauto!

Kasutades õnnetuse korral sõiduki remontimisel meie koostööpartneri ARS Autoteeninduse teenuseid, saate remonttööde ajaks tasuta asendusauto!

Abitelefon 24h 55560660

vaata lisainfot siin

pakume tööd

Kui omad eelnevat kindlustusalast töökogemust ja soovid tulla meile tööle kindlustusmaaklerina, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri meile:

e-postiga kindlustus@optimal.ee 

Pakume tööd kindlustusmaaklerina 2001. aastal loodud stabiilses ja pidevalt arenevas ning sõbralikus ettevõttes!  

MIKS ON HEAST MAAKLERIST PALJU ABI


Mis on meie kaudu võetud pakkumuse ja sõlmitud lepingust palju abi on see, et pakkumuse saate võtta meie käest tasuta. Lepingu sõlmimisel meie kaudu saadame valitud seltsi lepingu ja saadame meie arve. Seega tasute vaid lepingul oleva kindlustusmakse. 
 

Ühest paljudest olukordadest saame tuua hea iseloomustava näitena olukorra, kui soovite näiteks endale sobivat kindlustuslepingut ja olete meie poole pöördnud.
Me ei soovita minna kohe esimest kõige odavamat lepingut sõlmima tingimustesse süvenemata kuna sellisel juhul praktikas saate maksta ära oma kindlustusmakse, kuid kas ka ootamatult tekkinud kahju hüvitatakse?
 
Näiteks Kogurisk ja Valikriskid on erinevad oma hüvituspõhimõtete ja just piirangute ning välistuste osas. St ka kogurisk ei anna katte kõikidele juhtumitele. 
Ehk kui me kindlustame laiema kattega so koguriski põhimõttel, siis peame teadma, et seltsid oma koguriski tingimuste kohaselt ka kõiki tekkinud juhtumeid ei kata sest igal seltsil on alati ka piirangud ja välistused, mida siis saame alati Sinuga läbi rääkida.
 
Seega seltside võrdluses peame teadma seltsi piirangute ja välistuste võrdlust, siis saame kõige selgema pildi millisel seltsil tegelikult on kõge paremad tingimused.
 
Tuginedes meie praktikale just see on olukord, mida otse seltsist või panga kaudu soodsamat lepingut otsides Kindlustusvõtjatele tavapäraselt piisavalt ei selgitata sest tavapärases valikus valivad Kindlustusvõtjad soodsaima makse ja seejärel kaitse ulatuse ehk millised on müügiprotsessis need lisakaitsed, mis on võimalik juurde osta. Samas jäetakse tähelepanuta piirangute ja välistuste osa.
 
Kindlasti on keskmisest usinamaid ja teadlikumaid Kindlustusvõtjaid, kes piirangute ja välistuste osa suudavad jälgida, kuid kuna kindlustus ei ole Kindlustusvõtjatele igapäevane teema, siis on oluliselt lihtsam usaldada head Kindlustusmaaklerit, kes selle töö Kindlustusvõtja eest ära teeb ja olukorda lihtsal kujul oma võrdlevate seltside pakkumuses kirjeldab.  
 
Meie anname Sulle siis oma võrdlevate seltside pakkumuses reaalse ülevaate ja vajadusel täpsustame, kas telefonitsi või meiliga oma pakkumuse soovituses parima katte ulatusega seltsi pakkumust. 
 
Kindlasti tasub teada, et kogurisk ei kata kõiki riske. Kogurisk on jah oma olemuselt selline kaitse, mis annab põhiriskidele veidi laiema kindlustuskaitse ulatuse. 
 
Ehk koguriski valik annab selle põhimõttel laiema kindlustuskaitse ulatuse neile osadele, mida tavapäraselt valikriskid ei kata.
– valikriskide ehk põhiriskide korral hüvitatakse vaid need juhtumid, mis on nn expressis verbis tingimustes kirjas, 
– põhiriskid nagu tulerisk, tormirisk,vandalismirisk, ehk on need juhtumid, mis on konkreetselt tingimustes kirjas, st kui tingimustes juhtumi laadset olukorda kirjas ei ole, siis tekkinud kahju ei kaeta ja juhtum välistatakse. Siis tuleks appi juba koguriski põhimõttel kindlustamine.
– koguriski põhimõte aga annab siia veidi laiendatud katte, et koguriski korral ei pea selle juhtumi hüvitamiseks tingimustes kirjeldatud olukorda kirjas olema, aga välistuste kirjelduse osas tekib tegelik olukord mida reaalselt võrrelda. Seega kui välistuste osas konkreetset põhiriskide, või koguriski kahju välistusena kirjeldatud ei ole, siis selts ka tavapäraselt kahu hüvitab. 
 
Nagu mainisime, siis põhiriskidel vs koguriski välistuste osa on tugevalt koguriski poole parem, kui vaadata Kindlustusvõtja silmadega. Seepärast on oluline teada, mis on tegelikult erinevatel seltsidel koguriski alt välistatud. 
 
Eelpool toodud näide on vaid ühe detaili ehk väga väike osa meie tööst mida saame Kindlustusvõtja heaks selgitada ja lihtustada kogu pakkumusmenetluse protsessi jooksul, et sobivama seltsi tingimuste järgi sõlmitud lepingust oleks kõige rohkem abi, kui midagi peaks ootamatut Kindlustusvõtja kindlustatava varaga juhtuma.