KÜSI PAKKUMIST

kuidas saame kasulikud olla

Vastutuskindlustus ei hüvita täiendavat lepingulist vastutust ega iseendale tekkinud kahju.

Tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Vastutuskindlustus on kohustuslik notaritele, audiitoritele, kohtutäituritele, patendivolinikele ja advokaatidele.

Tsiviilvastutuskindlustus võimaldab maandada ameti- või kutsetegevuse, üldise või igapäevase tegevuse vastutusega seotud riske.

Tsiviilvastutuskindlustus hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

Vastutuskindlustuse peamised alaliigid on:

  • Üldine tsiviilvastutuskindlustus. Sinu või Sinu firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).
  • Erialane tsiviilvastutuskindlustus. Sinu või Sinu firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks ebatäpne projekteerimine, meditsiiniline väärravi, kohtutäituri eksimuse tagajärjel tekkinud kahju).
  • Tootevastutuskindlustus. Sinu toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm). 
Igal teol on tagajärg. Mõned tagajärjed võivad olla soovimatud ning tuua kaasa kulutusi. Kas olete nendeks valmis?

Vastutuskindlustuse põhimõtte kohaselt hüvitab kindlustusandja kahju, mis kuuluks hüvitamisele kindlustatud isiku poolt vastavalt tsiviilvastutuse põhimõtetele.

Pakutavad tooted erinevad üksteisest vastutuse liigi poolest. Eristatakse kindlustatud tegevuse käigus, valmistatud toote tõttu või erialase tegevuse kaudu tekkivat vastutust.

Kui varakindlustuse maksimaalse kindlustussumma määrab vara taastamisväärtus, siis vastutuskindlustussumma saab klient ise valida. Kindlustussumma leidmise teeb keerukaks asjaolu, et lepingut sõlmides ei ole teada, mis kindlustusperioodi jooksul võib juhtuda ning kui suure kahju see endaga kaasa toob. Kui kahju on tegelikkuses suurem kui kindlustussumma, hüvitab kindlustussummat ületava kahju osa kindlustusvõtja.

Seega on siinkohal väga oluline meie abi, et saame Sinu või Sinu ettevõtte vastutuskindlustuse riski hinnata. Leida koos võimalikult ratsionaalne hüvitispiir ja võimalik, et reaalne kindlustushuvi vajab ka erikokkuleppeid seltsidega.