KÜSI PAKKUMIST

kuidas saame kasulukud olla

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on Kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või info saatke kindlustus@optimal.ee   ning me saame juba Sulle edaspidi paljudes küsimustes nõuga abiks olla, maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.

Tänaval ja maanteel, õhus ja veeteel liiguvad iga päev tuhanded veosed. Nii saatja kui saaja soovivad, et koorem jõuaks õnnelikult kohale. Teel varitsevaid ohte pole siiski võimalik alati ette näha ega päriselt ära hoida. Kui veosega midagi juhtub, tuleb appi veosekindlustus, mis kahju hüvitab.

Veosekindlustuse lepingu sõlmijaks võib olla veose omanik, seaduslik valdaja või muu isik, kes on otseselt seotud kaubaveoga.

Veosekindlustus pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu. Erikokkuleppel kindlustame ka veoseid, mis ei ole ostu-müügi tehingu objekt. Nii näiteks kindlustame kindlustusvõtja enda omanduses olevaid kaupu, mida ta veab ühest kohast teise: näituse eksponaadid, kolimise puhul isiklikud asjad jne.

Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:

  • röövimine
  • tulekahju
  • liiklusõnnetus
  • loodusõnnetus vm.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses – ICC).