KÜSI PAKKUMIST

KUIDAS SAAME KASULIKUD OLLA

Nüüd COVID-19 tervisekindlustuse kaitse!

Optimal Kindlustusmaakler selgitab: COVID-19tervisekindlustuse kaitsega on kindlam reisida!

Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse. Optimal Kindlustusmaakler koostööpartner kelle reisikindlustust on meie kaudu soovituslik enne reisi soetada, selgitab:

Hüvitame tervisekindlustuse alusel COVID-19 haigestumise tõttu tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile). Samuti katame lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 1500 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele.

COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse.Hüvitame kasutamata reisipaketi maksumuse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine enne reisi Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele. 

Reisikindlustus säästab õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest ning tagab muretu puhkuse- või ärireisi.

Tervisekindlustus katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni.

Lisaks on võimalik valida kindlustuskaitse ka sääraste ebameeldivuste vastu nagu reisi ärajäämine, lennule hilinemine, pagasi kadumine/ kahjustumine või looduskatastroofi/ terroriakti/ rahvarahutuste tõttu tekkinud reisitõrge.

Tervisekindlustuse ulatuslik kaitse. Kindlustus katab kiirabi-, haigla- ja ravikulud, ravimite maksumuse, haige kodumaale tagasitoimetamise, samuti haigestunud kindlustatut saatva isiku reisi- ning majutuskulud. Lisaks on kaetud kulud, mis on põhjustatud looduskatastroofist, terrorismist ja rahvarahutustest.

Tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot. Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, aktsepteerime ka erahaiglaid.

Paindlikud reisitõrke tingimused. hüvitame reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud. Reisi alguspunkt ei pea olema Eestis ning poliisi on võimalik vormistada ka üksnes lennupäevadeks.

Lisariskide kaitse lai valik. Sõltuvalt reisi sihtkohast ja eripärast saab valida kaitse järgmiste riskide vastu:

  • transpordiettevõtte streigist, maksejõuetusest või pankrotist tingitud kahjud;
  • looduskatastroofist (näiteks maavärin, vulkaanipurse, orkaan, üleujutus vms), terrorismist ja rahvarahutustest põhjustatud kahjud.

Looduskatastroofi, terrorismi ja rahvarahutuste kaitset saab lisada reisitõrke kindlustusele.Terrorismiakti kindlustamisel on kaetud poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel motiividel toime pandud vägivaldne tegu lepingus sätestatud piirangutega.Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtum leiab aset reisi ajal või 48 tunni jooksul enne reisi algust kindlustatu transiit- või sihtpunktis

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi, kas läbi kõrval asuva küsimustiku, või saatke kindlustus@optimal.ee ning me saame Sulle juba edaspidi palju abiks olla, maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.

Meie käest on palju küsitud, kas reisikindlustusest piisab, kui meiega reisil olles peaks midagi juhtuma, et saaksime hüvitise ja kas tuleb ka õnnetusjuhtumikindlustus lisaks sõlmida?

Siin oleme selgitanud, et need on kaks eraldi teemat, üks katab kulu ja teise korral saab hüvitist, aga mõlemad on hädavajalikud ja mõistlik sõlmida. 

Reisikindlustus = ootamatute kulude hüvitamine. 

Näiteks esmaabikulu, kaetakse ootamatu kulu visiiditasu ja ravimitele. Kaetakse samuti hädavajaliku operatsioonikulu näiteks pimesoole korral jms kulu. Samuti operatsioonijärgse transpordikulu sh lähedase inimese kulu. Siin on kindlustuskaitse ulatus väga suur ja veel seltsiti süvenedes (kuna tingimused on erinevad, kerkivad esile ka erisused) vajab Sinu jaoks täpsemat selgitust.   

Seega laias plaanis on reisikindlustusest abi nagu haigekassa kuluhüvitise põhimõte, aga lisaks reisikindlustuse lepingu kindlustuskaitse ulatus on oluliselt suurem kuna reisikindlustusega kaasneb ka ootamatute transpordikulude jms kulude katmine. Kehtib vaid reisil olles (st Eestis ei kehti).

Õnnetusjuhtumikindlustus = rahaline kompensatsioon ja kehtib kogu-maailmas sh ka Eestis.

See ongi meie abi Sulle, et maalida lihtne ja selge pilt, kuidas saaksid reisil olles rahulikult reisi eesmärki nautida ja mitte ennast üle koormata tingimustesse süvenemisega. Meiega vesteldes ja meie kaudu sobiva lepingu sõlmides, oleme leidnud just Sulle olulise ja vajaliku kaitsega ning seltsi tingimustega lepingu. 

Reisil olles kahjujuhtumi ilmemisel tekib alati küsimus, mis teha ja kuhu pean helistama?

Sõlmides meie kaudu sobiva reisikindlustuse lepingu, saame ka Sind reisil olles kõige hädavajalikumal hetkel aidata sellega, et võtate esimesel võimalusel meiega ühendust ning meie spetsialistid annavad nõu kuidas vastavalt sündmuse iseloomule käituda ja kellega lisaks ühendust võtta.

Praktikas on väga palju näiteid kuidas oleme saanud inimesi päästa väga keerulistest olukordadest. Siin võib teadmatusest tekkida ootamatu lisakulu selliselt, mida seltsid ei hüvita. Näiteks teadmatus seltsiga kokkuleppele jõuda, kas pimesoole operatsioon tuleks teha riiklikus haiglas või erahaiglates jne.. ehk olukord mille peale tavaliselt kindlustusvõtja ei tule ja ei oska olukorda hinnates ka vastavalt käituda. Seega vale ise langetatud otsus võib tuua kaasa selle, et selts tekkinud kulu ei hüvita. 

Kuna seltsiti on tingimused ja hüvitamispõhimõtted erinevad ning kindlustusvõtjatel ka reisi eesmärgid erinevad, siis küsige pakkumust meie käest! 

Kui reisite ohtlikku piirkonda, või teatud juhul tekivad tõrked näiteks USA tollikontrollis, siis meie kaudu lepingut sõlmides kaardistame riskid ja anname neist riskidest koheselt ka kindlustusvõtjale teada, et mida lepinguga välistatakse ja millega tuleb reisile minnes arvestada, et ootamatuid tõrkeid võimalikult minimeerida. 

Meie spetsialistid selgitavad välja kindlustushuvi, hindame reisi sihtpunktis asuvat kindlustusriski ja sellest lähtuvalt leiame sobivamate tingimustega, hüvitispiiridega ning maksega pakkumuse. 

Anname seejärel ülevaate sobivaimast kindlustuskaitsest ning saame sõlmida sobiva lepingu, millest on reisil olles just kindlustusvõtjale kõige rohkem abi.

Näiteks kui sõidate perega puhkama ja ei tegele muuga, kui kultuuriürituste külastamisega, vaatamisväärsustega tutvumisega, pildistamisega, rannas päevitamisega ehk puudub selge seos füüsilise tööga või ekstreemsustega, siis on tegemist tava puhkusereisiga ja vastavalt sellele on ka lepingul nn tavatariif.

Kui aga sõidate ekstreemsporti tegema näiteks sukelduma, alpinismi, langevarjuhüpped, jms alad, mis väljuvad tavareisi eesmärgist, siis ei tasu kindlasti puhkusetariifiga lepingut sõlmida.  

Kui olete füüsilise töö või spordieesmärgiga, siis on tark kindlasti lepingut sõlmides need riskid lepingul ära määratleda. Selle eest võetakse küll lisamakse, kuid näiteks tööl viibides midagi juhtub on ka hüvitise saamine oluliselt lihtsam, kui reisile minnes ikka õigete riskidega lepingu soetate.

Sest juhul kui reaalselt midagi (fataalset) ekstreemsuste tagajärjel juhtub, võite tekitada paraja segaduse ja peavalu kahjude menetlemisel ning hüvitise saamisel just oma lähedastele. Võib jääda ka sootuks hüvitis ära, kui on risk teadlikult valesti antud ja hinnatud. Kindlasti on oluline silmas pidada ka reisi tegelikku eesmärki.

Hoolitseme ka lepingute halduse eest, et tagada kindlustusobjektile järjepidev kindlustuskaitse:

Seega tasub olla tähelepanelik, et oleks olemas kehtiv korduvreisikindlustuse leping.

Oluliselt mugavam ja turvalisem viis kuidas lepingu õigeaegset pikendamist mitte ära unustada on nii, et saadate meile oma kindlustusobjekti andmed ja sõlmite meie kaudu sobivate tingimuste ning hinnaga lepingu.

Nii saate olla edaspidi kindlad, et selle lepingu lõppemisel tuletame õigeaegselt meelde ja saadame e-postiga uue võrdlevate seltside pakkumused ning pikendame kindlustusvõtja soovil sobiva uue lepingu. Seega siis ei pea te kindlustusvõtjana ise lepingu lõppemist pidevalt meeles pidama ja pikendamise kohustus on juba meie töö.