KÜSI PAKKUMIST

KUIDAS SAAME KASULIKUD OLLA

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või täitke ära Kodukindlustuse avaldus ja saatke kindlustus@optimal.ee  ning me saame juba Sulle edaspidi palju abiks olla, maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.

Kodukindlustusega puutume kokku juhul, kui olete soetamas/või üürimas omale eluaset, või soovite juba olemasolevat eluaset ning vallasvara kindlustada.

Siin tekib kindlustusvõtjana ootuspärane seos, et juhul kui sõlmida võimalikult soodsa hinnaga kodukindlustus ning kui midagi juhtub, tahate olla kindlad, et seltsid ikka sõlmitud kodukindlustuse lepingust, tingimustest ja hüvitamisprintsiipidest tuleneva ootamatu kahju hüvitaks.

Ehk tavapäraselt kindlustusvõtja soovib hinna poolest võimalikult soodsat lepingut ning võimalikult laia kindlustuskaitse ulatust.

Selleks et ootamatult ilmnenud kahjujuhtumi korral saaks taastada kahjujuhtumi eelne olukord on vaja p1.õiget riskihindamist ja p2.kommunikatsiooni meie ja kindlustusvõtja vahel.

Näited mis ilmestavad õiget riskihindamist vs kommunikatsiooni:

  1. Näiteks toome tavapärasest praktikast hüpoteetilise kaasusena elulise asjaolu, kui läbi hoone (katuse)konstruktsioonide tuleb sisse ootamatu vesi, mis rikub ära siseviimistluse ning vallasvara ehk tormikahjustusi ei ole. Täna on kindlustustingimustest tulenevate hüvitistega nii, et ootamatult sissetulevat vett ja seeläbi kahjustada saanud siseviimistlust ning koduse vallasvarale tekkinud kahju ei korva oma tingimuste järgi mitte kõik seltsid. Eestis on selts, kes oma tingimuste kohaselt analoogse ootamatu kahju hüvitab. Samas soovib iga kindlustusvõtja, et ka tema leping katab ära ootamatult läbi hoone sisse tulnud veekahju ning oluline risk oleks juba lepingut sõlmides maandatud ning kaetud.
  2. Teine abstraktsem näide on juhul, kui elate korrusmajas ja ootamatult uputate üle alumise(d) naabri(d), kas läheb katki veetoru või tuleb pesumasinal voolik ära vms sarnase juhtumi korral. Keskmisel lepingul on tavapäraselt valitud kindlustusriskidest tule-,vee-,tormi-,vandalismi-,üleujutuserisk ja koguriskihüvitamise põhimõttel. Antud juhul loodate, et olemasolevad korteritele sõlmitud kodukindlustuse lepingud katavad ära mõlemas korteris ehk kogu tekkinud veekahju ja korterite korda tegemine hüvitatakse teile mõlemale kehtivate kodukindlustuse lepingute alt. Paraku on siin väga suur riskikoht, millele tähelepanu pöörata. Siin on üks väga oluline riskiasjaolu, mida peab kodukindlustuse lepinguid sõlmides koheselt arvestama: Ehk kui alumisel naabril on olemas kodukindlustusleping, siis alumise naabri kodukindlustuse leping hüvitab ainult tema korteri siseviimistluse taastamiseks tekkinud kulu ja likvideerib veekahju. Nüüd omakorda selle alumise naabri kindlustuslepingu seltsi kahjukäsitlus, esitab tavapärast praktikat arvestades regressnõude süüdlasele, mille sisu on alumise naabri korteri kordategemise kulu. Antud juhul läheks alumisele naabrile tekitatud kahju ja regressinõue hüvitamisele vastutuskindlustuse lepingu alt. Kui vastutuskindlustuse lepingut ei ole sõlmitud, tuleb kogu kahju ise kinni maksta sest tavaline kodukindlustuse leping ei sisalda automaatselt vastutuskindlustuse lepingu kaitset. Keskmine veekahju korrusmajades on 3000 kuni 6000euri. Kui seda summat võtta ei ole, tuleb pangast laen võtta, et võlanõuet täita. Kui aga on olemas sobiva hüvitispiiriga vastutuskindlustuse leping, siis võib oluliselt muretumalt magada. Samas kui sõlmida koheselt koos kodukindlustusega ka vastutuskindlustuse leping (mis ei ole kallis), siis on õigel ajal minimeeritud väga olulised riskid, mis praktikas ilmnevad ja mille võlakohustuse kätte korrusmajades elavad inimesed võivad ootamatult sattuda.

Praktikas on antud juhul tegemist peaaegu kõige sagedamalt ilmnenud ootamatu juhtumiga.

See on vägagi empaatiline ja mentaalne asjaolu, leidmaks meie töös just igale kindlustusvõtjale iseloomuliku ja sobivate hüvitamistingimustega ning sobiva seltsi lepingu kuna kõik asjaolud ja hüvitamistingimused on erinevad. Lihtsalt arvuti ei saa seeläbi mitte kunagi oskama õigesti kindlustusriski hinnata.

Seepärast otsene suhtlus meie ja kindlustusvõtja vahel ning kindlustusvõtja poolt kindlustusobjekti tõepäraste andmete edastamine meile, annab selge aluse korraliku kodukindlustuse lepingu sõlmimisele ja ka kahju hüvitisele.

Kodukindlustus on liik, mille hüvitamispõhimõtted seltsiti on erinevad. Seega kui sõlmite meie kaudu kodukindlustuse lepingu, kaardistame esmalt kindlustushuvi ja kindlustusobjekti riskiandmed ning alles seejärel saame vaadata välja just Sinu kindlustushuvile vastavate tingimustega ja hüvitamispõhimõtetega kindlustuslepingu.

Meie tähelepanekud

Vastavalt tuleohutuse seadusele peab kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme puhastama korra aastas kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.

Hoolitseme ka lepingute halduse eest, et tagada kindlustusobjektile järjepidev kindlustuskaitse:

Seega tasub olla tähelepanelik, et oleks olemas kehtiv kodukindlustuse leping.

Oluliselt mugavam ja turvalisem viis kuidas kodukindlustuse lepingu õigeaegset pikendamist mitte ära unustada on nii, et saadate meile oma kindlustusobjekti andmed ja sõlmite meie kaudu sobivate tingimuste ning hinnaga lepingu.

Nii saate olla edaspidi kindlad, et selle lepingu lõppemisel tuletame õigeaegselt meelde ja saadame e-postiga uue võrdlevate seltside pakkumused ning pikendame kindlustusvõtja soovil sobiva uue lepingu. Seega siis ei pea te kindlustusvõtjana ise lepingu lõppemist pidevalt meeles pidama ja pikendamise kohustus on juba meie töö.