KÜSI PAKKUMIST

KUIDAS SAAME KASULIKUD OLLA

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on Kallis!

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või info saatke kindlustus@optimal.ee   ning me saame Sulle juba edaspidi palju abiks olla sest maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.

Õnnetusjuhtumikindlustus on defineeritud erinevate seltside poolt ja kindlustusriske samuti, siis me ei hakka Sinu kallist aega sellele kulutama, vaid saame kirjeldada olukorda, kuidas meie saame siin lepingu sõlmimise protsessis kasulikud olla.

Meie käest on üpris tihti küsitud, kas reisikindlustusest piisab, kui meiega reisil olles peaks midagi juhtuma, et saaksime hüvitise?

Siis oleme selgitanud, et need on kaks eraldi teemat, aga mõlemad on hädavajalikud ja mõistlik sõlmida. 

Reisikindlustus = ootamatute kulude hüvitamine nagu esmaabikulu, operatsioonikulu jms . Kehtib vaid reisil olles (st Eestis ei kehti).

Õnnetusjuhtumikindlustus = rahaline kompensatsioon ja kehtib kogu-maailmas sh ka Eestis.

Kuna seltsiti on õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused, hüvitamispõhimõtted ja kindlustusmaksed erinevad ning kindlustusvõtja isikust tulenevalt on kõigil inimestel erinevad lähteandmed ning kindlustushuvi, siis kõige lihtsam ja on küsida pakkumust meie käest! 

Leping tagab kindlustustunde, et juhul kui kehtiva lepingu ajal peaks kindlustatud isikuga midagi ootamatut juhtuma, st ilmnema mõni kindlustusrisk õnnetusjuhtumi tagajärjel, siis vastavalt kindlustusriski iseloomule ja kehtiva lepingu alusel, toimub kindlustusseltsi poolt kindlustatud isikule kokkuleppeline rahaline hüvitis.  

Kuna õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimise variandid ja hinnad on väga erinevad, siis soovitame ühendust võtta meie spetsialistidega, kes vaatab välja just Sulle sobiliku kindlustuspakkumise ja seda tasuta. Sõlmides meie kadu ka vajaliku lepingu, saame olla alati nõu ja abiga toeks.

Kui olete meie kaudu ka kehtiva lepingu sõlminud, siis oluliselt mugavam ja turvalisem viis kuidas ka lepingu õigeaegset pikendamist mitte ära unustada on nii, et saadate meile oma kindlustushuvi ehk kindlustusvõtja ja kindlustusobjekti andmed. Sõlmides meie kaudu sobivate tingimuste ning hinnaga lepingu, on ka kindlustusõiguslik abi sõlmitud lepingu raames tasuta.

Lepingu lõppedes võetakse kindlustusvõtjaga ühendust, kaardistatakse uuesti andmed ja võimalikud muudatused. Esitatakse jällegi võrdlevate seltside pakkumus, räägime lahti tingimused ja kindlustusperioodil toimunud muudatused seltside tingimusutes ning saame lepingut jällegi turvaliselt pikendada!