Icon for Optimal car insurance

LIIKLUS

OSTA

Icon for Optimal Casco insurance

KASKO

OSTA

Icon for Optimal Home insurance

KODU

OSTA

 

Icon for Optimal Travel insurance

REIS

OSTA

 

Icon for Optimal Accident insurance

ÕNNETUS

OSTA

 

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias

  

Kindlustusvõtja ja maakler

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on Kallis!

Kui olete soetamas endale uut autot või kodu. Soovite leida oma lapsele, abikaasale või endale sobivat elukindlustust. Sõidate reisile. Tegelete ettevõttega ja soov on kaardistada ära ettevõtte riskid ja need läbi vajalike kindlustusriskide maandada, siis olete õiges kohas:

1. saatke meile oma kindlustushuvi kindlustus@optimal.ee 

2. räägime enne sobiva lepingu leidmist ja soovitamist Teiega läbi millised on tegelikud kindlustusriski asjaolud ja kõik olulised detailid.

3. aitame leida just konkreetsest kindlustusriskist tulenevalt sobivaima seltsi kaitsega ja tingimustega lepingu.

Kindlustusmaaklerlus ehk kindlustusvõtja huvide eest seismine on maailmas juba üle saja aasta vana. Samas Eesti  kindlustusturul on maaklertegevus veel suhteliselt noor ja seda tänu vahepeal kehtinud nõukogude võimule, kui eksisteeris varakindlustuse osas peamiselt vaid üks riiklik kindlustusselts ja maaklerlust ei saanud tekkida. 

Taasiseseisvumise ajal aktiveerus kogu ühiskond ja tuli hakata turumajanduses eraisikutena-töötajatena ja ettevõtjatena hakkama saada. Eestlased on läbi ajaloo teada tublide ja nutikatena. Seepärast uuesti ettevõtlusega alustamine vajas ka erinevate riskide minimeerimist. Sobivaim viis riskide minimeerimiseks ootamatu olukorra vastu on isikute ja varade kindlustamine.

Kindlustusmaaklerid arenesid koos kiiresti muutuva turuga ja tänaseks hea Kindlustusmaakler on tööiseloomult nagu perearst ja advokaat. Seepärast on tänaseks suurem osa kindlustusturust mitte kindlustusseltside käes, vaid tublide Kindlustusmaakler ettevõtete käes.       

Oleme asutatud 2001. a jaanuaris ja sellest ajast peale omame pikaajalist kindlustusmaakleri töö kogemust.

Selle ajaga on tublisti muutunud Eesti kindlustusturg ja samuti on muutunud kindlustusturul tegutsevad maaklerid ning seda eelkõige tänu Euroopa Liidu direktiividele ja meie Eesti õigusruumis kehtivatele normidele Kindlustustegevuse seaduse, VÕS ja muud aktid nagu Finantsinspektsiooni ettekirjutused, mis on andnud kiirelt arenevatele maakleritele raamid ja loo. Kindlustusmaakler ettevõtte töötaja on nagu hea vein, kes ajaga muutub üha paremaks ja usaldusväärsemaks, tänu tehtud heale tööle. 

Teeme oma tööd südamega ja sisuga ning oleme oma klientidele usalduse eest väga tänulikud! 

POLIISID JA MAAKLER

Meie kaudu saad kindlustustooteid osta kindlustusseltsi poolt pakutud hinnaga, seega on pakkumine sama, mis otse seltsist võttes.  Küll aga saad meie juurest kõrvale paljude teiste seltside pakkumised, mistõttu on väiksema vaevaga suurem valik erinevatest kindlustusvõimalustest.

Kõige olulisem kindlustuspakkumise valikul on asjatundlik analüüs ja võrdlus, mis annab erinevatest pakkumistest õiglasema ülevaate.  Selle info põhjal on kõige parem otsustada, milline pakkumine on sobivam. Just seda me sinule pakumegi.  Me analüüsime erinevaid pakkumisi ja soovitame sinule just selle seltsi tingimusi, mis vastavad kõige rohkem Sinu kindlustushuvile!

Meie tasu sisaldub tavaliselt kindlustusmakses ja on avalik.  Nii võid olla kindel, et oled saanud parima lahenduse ja puudub igasugune huvide konflikt soovituse andmise ja tasu osas.

Optimal Kindlustusmaakler_teabeleht

maaklerlepingu üldtingimused

Rohkem dokumente leiab siin 


 Oleme Eesti Kindlustumaaklerite Liidu liige

ekml-logo

KAHJUABI

Sul on probleem kahjuga? Meie aitame sul saada kindlustusseltsist õiglast kindlustushüvitist. 

Optimal Kindlustusmaakleri kahjuabi meeskond aitab rahulikult lahendada Teie kiired mured.

Saatke meile kahjuteade esimesel võimalusel 24/7  kahjuabi@optimal.ee

Juhul kui seltsi kahjukäsitleja on teinud Kindlustusvõtja jaoks negatiivse otsuse, aitame otsust õiguslikult hinnata.

Juhul kui näeme, et selts oma otsust kujundades on käitunud Kindlustusvõtjaga meelevaldselt:

  1. aitame koostada seltsi kahjukäsitlejale vastuskirja negatiivse otsuse ümber vaatamiseks.
  2. koostame kahju hüvitamise nõudeid.

Optimal Kindlustusmaakler on esimene ja ainuke kindlustusmaakler, kes liitunud Eestis EKsL-i juures loodud kindlustusvaidluste lepitusmenetlusega.

See annab Sulle lisagarantii, et teenindame alati korrektselt ja nõuetele vastavalt.  Kindlustusvaidluste lepitusorganiga liitumine annab meie klientidele õiguse vaidlustel meie või kindlustusseltsiga pöörduda lepitaja poole. Peale seda on süsteemiga liitunud maakler ja selts kohustatud kliendi kaebust arutama lepitaja vahendusel, kusjuures kulud kannab alati maakler või selts, mitte kunagi aga klient.

Lepitusmenetlus annab kliendile võimaluse enne kohtusse minemist saada vaidluses selgust ja hoida seeläbi kokku kulusid. Täpsemat informatsiooni lepitusmenetluse kohta saad EKsL -i või Optimal Kindlustusmaakleri poole pöördudes.

Lisainfo leiab siin

 

 

ON-LINE OST

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on Kallis!

Saada meile oma kindlustushuvi ja me aitame leida Sinu kindlustusvajadust arvestades just Sulle sobivate tingimustega lepingu! 

kindlustus@optimal.ee 

Lepinguid sõlmides on kommunikatsioon kindlustusvõtja ja meie vahel kõige olulisem!

Kui ostate mõne kindlustuslepingu näiteks automaatse liikluse või reisikindlustuse ning ükskõik mis liiki lepingu interneti kaudu ja suhtlete vaid arvutiga, siis kindlustusõiguslik probleem so kommunikatsiooniprobleem jääb õhku?!

Senikaua kui arvuti ei suuda olla empaatiline ja ei mõtle nii nagu iga oma ala spetsialist, siis samuti ka kindlustushuvi kaardistades st kindlustusvõtjale õiget kindlustusriski hinnates, me ei soovita kindlustusõiguslikus valdkonnas, mis on väga spetsiifiline ja pidevas muutuses, jääda vaid arvutiga suhtlema.

Ehk soodsamat piima saab poest osta, mitte aga soodsamat autot ja kindlustust, sest alati kõige soodsam ei vasta ju tegelikult ostja huvidele. Vaadake kui sisestate autoostu puhul minimaalse hinna, millise auto saate turult kõige soodsama hinnaga. Kas soovite sellega sõita? Kindlasti ei ole sellel ka garantiid ja on läbinisti roostetanud. Kütusele minev kulu ja heitgaasid on ka käest ära. Mitte ei soovi sellist.

Seepärast meie aitame Sind, kui kindlustusvõtjat, kindlustusturul õigesti mõtlema ja käituma juba enne sobivate tingimustega lepingu leidmist. Täna on kindlustusturul rohkem kui üks selts, seega seltsid ja tingimused on erinevad. Kommunikatsioon on ääretult oluline saamaks aru kindlustusvõtja tegeliklust kindlustushuvist, et just Sinu kindlustushuvile leida võimlalikult ratsionaalne lahendus.

Senikaua kui arvuti ei suuda olla inimesest empaatilisem, siis saatke meile oma kindlustushuvi või lihtsustatud teade ning analüüsime võrdlevate seltside pakkumused koos Sinuga läbi! 

 

Lihtsalt võta telefon ja helista!

Oleme avatud E-R 09’00 – 17’30

tel +372 656 2816

mob +372 514 1071

või saada e-post kindlustus@optimal.ee  

Kahjuabi meeskond töötab 24/7 hädaolukorras saatke teade kahjuabi@optimal.ee