Liikluskahju pikale vaninud vaidlus sai lahenduse kahe päevaga

Aprillis 2012 pöördus meie poole klient, kelle liikluskahju oli venima jäänud. Kliendil oli mure, et selts ei ole kahjukäsitlusprotsessis talle ühtegi väljamakset teinud. Juhtum ise oli väidetavalt järgmine. Kliendi ema oli ületanud ülekäigurajal sõiduteed, kui rollerijuht ta alla ajas. Inimene sai kannatada ja vajas haiglaravi, lisaks määrati talle puudeaste.

Hilisemalt oli vajalik soetada kannatada saanud emale abivahendeid ja jätkata järelravi, maksta haigla vooditasu. Samas oli klient juba küllalt palju kulusid kandnud, kuid selts ei olnud nõus veel väljamakset tegema. Siiski oli kliendil vajalik juba lisakulusid kanda, kuid vahendeid nappis.

Peale meie poole pöördumist võtsime seltsiga ühendust. Seltsi väide oli, et kuna politsei pole antud juhtumi osas otsust teinud, siis ei tee ka nemad enne otsust. Seega võis nende väite kohaselt asi venida veel kasvõi aasta (politsei otsused tulevad teatud juhtudel ka poolteist aastat, olenevalt asjaoludest ja dokumentide olemasolust).

Meie omalt poolt saatsime seltsile riigikohtu lahendi, mis ütleb, et menetluse lõpetamise puudumine ei saa olla põhjuseks kahjuhüvitise väljamaksmise aja edasilükkamisel.
Siinkohal on oluline ka märkida, et isegi kui klient oleks olnud süüdi kahju põhjustamises, siis temale kui jalakäijale tuleks ikkagi kahju hüvitada. Seega polnud oluline antud kahju puhul isegi süülisus.

Peale meiepoolset kirja võttis selts meiega kiirelt ühendust ja lühikese vestluse järel võeti ühendust juba kliendiga ja oldi nõus hüvitamisega kohe algust tegema.

Antud kahju on sellepoolest erakordne näide, et vaidlus sai lahenduse kahe päevaga. Hea näide argumentide olemasolul ja mõistlike inimeste suhtlemisel probleemi kiirest tulemusest.