Lahendatud veekahjustus juhtum

Jaanuaris 2013 pöördus meie poole klient, kellel oli hoones juhtunud veekahju. Seina lahtivõtmisel selgus, et veetoru, mis oli purunenud, oli eelmise omaniku poolt remondi käigus vigastatud. Sellest tulenevalt tegi kindlustusselts ka keelduva otsuse. Peale meie poole pöördumist võtsime seltsiga ühendust ja selgitasime omapoolset seisukohta. Põhimõtteliselt ei olnud antud kahju tekkimises süüdi klient ja ei saanud kuidagi väita, et kui antud toru poleks eelnevalt kahjustatud olnud, siis oleks kahju toimumata jäänud.

Sellisel juhul võinuks kahju tekkida mõnes teises toru osas (tavaliselt on selleks ühenduskohad), hetkel andis järele lihtsalt kõige nõrgem koht. Kuna toru oli külmadele ja muudele mõjudele juba vähemalt 5 aastat vastu pidanud, siis oli selge, et toru oli enne purunemist töökorras ja purunemise pidi tingima mingi väline tegur. Kokkuvõttes jõutsime märtsis kindlustusseltsiga kompromissinii ja kliendile maksti välja hüvitis 50% ulatuses.