Lahendatud kindlustusjuhtum parvlaeval

Märtsis 2012 pöördus meie poole klient, kellel oli juhtunud õnnetus parvlaeval. Seistes vasakpoolses reas esimesena ja oodates maalepääsu, sõitis temast paremalt poolt mööda sõiduk haagisega ja haagise poritiib vigastas kliendi auto paremat külge täies pikkuses. Sõidukid sõitsid praamilt maha ja vaatasid vigastused sadamas üle. Kohapeal jäi kokkulepe et järgmisel päeval pöördutakse kindlustusse.

Järgmisel päeval oli aga haagiseomanik avastanud, et tal puudub liikluskindlustus ja eeldatavalt seetõttu hakkas teine osapool oma süüd eitama. Kindlustusselts tegi otsuse, mille kohaselt oli süü kahepoolne, kuna ei olnud tuvastatav sõidukite paiknemine avarii hetkel. Kuna sõidukid olid kohapealt parklasse sõitnud, siis tõesti ei olnud võimalik tõestada sõidukite paiknemist. Samuti puudusid selles kohas kaamerad. Seega oli otsus kahju hüvitamiseks 50:50. Pöördusime ise seltsi poole ja olime nendega kirjavahetuses. Lisaks kaasasime protsessi meie kliendi kindlustusseltsi. Kahjuks omavaheline kirjavahetus tulemusi ei andnud ja me pidime pöörduma LKF-i juures asuva vaidluskomisjoni poole.

Vaidluskomisjon vaatas juhtumi läbi ja tegi otsuse 80:20 meie kliendi kasuks. Ülejäänud 20% küsisime aga kaskokindlustusest. Seega sai juhtum positiivse lahenduse, kuid ainsaks miinuseks oli siinkohal aeg, kuna avarii toimus detsembris 2012, kuid lõpplahendus saabus alles märtsis 2013.