Selts oli valmis korvama vaid 50% kahjust. Peale meie sekkumist oli kindlustusselts nõus hüvitama kahju 100%

Oktoobris pöördus meie poole klient, kellele oli seltsist tulnud otsus, mille järgi oldi nõus hüvitama kahju 50% ulatuses. Kahju seisnes tagumise stange vahetuses, kuna teine sõiduk oli kliendi autole tagant sisse sõitnud. Kahju pidi hüvitatama liikluskindlustuse alt. Siiski oli kliendil tagumisel stangel juba enne avariid kaks kriipsu. Sellele viidates tegigi selts otsuse, mille kohaselt oldi valmis korvama vaid 50% kahjust. Nende väite kohaselt oleks klient pidanud juba varem stange ära vahetama. Mingeid tõendeid antud väite kinnitamiseks ei esitatud. Peale otsuse saamist pöördus klient meie poole.

Uurisime auto margiesindusest eelnevate kahjude (kriipsude) ulatust, et saada selgust, kas sõiduk vajas juba varem tagumise stange vahetust. Meie suhtlemisel esindusega oli väga hea tagasiside, kuna tuli välja, et klient oli ka juunis pöördunud nende poole, et uurida, kui palju parandamine maksma läheb. Oli tehtud ülevaatus ja otsus sel korral esinduse poolt oli, et tuleb vaid värvida, kuna tegu on pindmiste värvivigastustega. Palusime neil saata meile sellekohane kiri, mille esitasime kindlustusseltsile – tõendamaks, et stange ei vajanud nende eelnevate vigastustega vahetust. Antud kirja tulemusel oli kindlustusselts nõus hüvitama kahju 100%.