Lahenduse leidnud probleem reisikindlustusega

Märtsis 2013 pöördus meie poole klient, kellel oli tekkinud probleem reisikindlustusega. Lühidalt – tal oli poes käimise ajal sõidukisse sisse murtud ja varastatud isiklikke esemeid. Tal oli olemas ka reisikindlustus (mitte meie kaudu sõlmitud) ja seal lisariskina kirjas ka pagasikindlustus. Kahjuks selgus Eestis olles, et selts ei soovi kahju välja maksta. Põhjenduseks toodi tingimuste punkt, mis ütleb, et valveta jäetud sõidukist varastatud esemed makstakse vaid juhul, kui need olid lukustatud pagasiruumis või lukustatud kindalaekas.

Kuna kliendil oli D.A.S. Õigusabi kindlustus, siis pöördus ta esialgu nende poole, kuid ka nendelt tuli vastus, et nad ei tegele antud kahjuga, kuna see on perspektiivitu. Peale seda klient meie poole pöörduski. Lugedes materjale, oli selge, et antud juhul ei saa kindlustusseltsil õigus olla. Kuna antud sõidukil oli elektrooniline valve, mis oli ka varguse ajal aktiivne, siis ei olnud tegu valveta jäetud sõidukiga. Siinkohal on oluline märkida, et tavaliselt on seltside tingimustes antud punkt väljendiga “füüsiline valve”, isiku isiklik valve”, kuid antud juhul vaid “valve”. Tegime kindlustusseltsile ka vaide, kuid ka sellele tuli mitu korda eitav vastus. Sellega seoses valmistasime ette lepitusmenetluse dokumendid, kuna olime kliendi õiguses kindlad. Samaaegselt tegi klient Tarbijakaitse komisjonile meie paberite põhjal kaebuse. Juulis 2013 Tarbijakaitse komisjon leidiski, et kliendil on õigus ja kahju tuleb välja maksta. Selle otsusega selts ka nõustus ja lepitusmenetlust vaja ei läinud.

Postimehes avaldatud artilkkel
Tarbjakaebuste komisjoni otsus