MIDA TEHA OOTAMATU KAHJU KORRAL

Võimaliku kindlustusriski ilmnemisel, võtke esimesel võimalusel ühendust vastava seltsi kahjukäsitlusega, kelle leping on sõlmitud ja on kehtiv!

Kui ei tea millise seltsi leping on sõlmitud võtke kohe meiega ühendust kahjuabi@optimal.ee

KUI ON PROBLEEM KAHJUDE MENETLEMISEGA

Meie aitame sul saada kindlustusseltsist õiglast kindlustushüvitist. 

Optimal Kindlustusmaakleri kahjuabi meeskond aitab rahulikult lahendada Teie kiired mured.

Saatke meile kahjuteade esimesel võimalusel 24/7  kahjuabi@optimal.ee

OLETE SAANUD HÜVITISEST KEELDUMISE OTSUSE

Juhul kui seltsi kahjukäsitleja on teinud Kindlustusvõtja jaoks negatiivse otsuse, aitame otsust õiguslikult hinnata.

Juhul kui näeme, et selts oma otsust kujundades on käitunud Kindlustusvõtjaga meelevaldselt:

  1. aitame koostada seltsi kahjukäsitlejale vastuskirja negatiivse otsuse ümber vaatamiseks.
  2. koostame kahju hüvitamise nõudeid

bta_logo

 BTA Kahjukäsitluse andmed ja kontakt 


top2

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal kahjukäsitluse andmed


ergo

Ergo kahjukäsitluse andmed


logo

Gjensidige kahjukäsitluse andmed


ingeslogo

Inges kahjukäsitluse andmed


insta

Insta kahjukäsitluse andmed


PZU

PZU kahjukäsitluse andmed 


salva

Salva kahjukäsitluse andmed


Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal kahjukäsitluse andmed